ПДФ Печат Е-мейл

 Индурацио пенис пластика

 

 Колкото и невероятно да звучи, струва ми се, че в последните няколко години все по-често започнах да срещам това заболяване в лекарската си практика. А то, на пръв поглед невинно, по своето възникване и протичане, че даже и по изход, смущава извънредно много мъжете. И това е така, защото сексуалната възможност и жизненост на един мъж, независимо от неговата възраст, професия и обществено положение са на едни от първите места по значимост в неговата собствена ценностна система.

Но първо няколко думи за самото заболяване. Бързам най-напред да кажа, че това не е фатално заболяване, в смисъл злокачествено образувание и не е заболяване, предавано по полов път. Не е известна точната причина за неговото възникване. Медицината допуска за това следните възможности:

- Като последица от прекарана по-рано от целия организъм вирусна или бактериална инфекция;

- Хронично възпаление на пикочния канал и жлезите разположени там, което възпаление впоследствие е навлязло в съседните нему участъци;

- Последица от травма на половия член;

- Своеобразен „спомен” от по-бурен сексуален живот;

- Белег на хормонален проблем в организма и може би вест за един скрит диабет;

- Част от едно общо заболяване на съдовете на целия организъм на мъжа и т.н.

 

Органичните промени вследствие на това заболяване, и по-скоро степента на тяхното проявление са дали основание в медицината да се говори за две много близки едно до друго заболявания, въпреки че някои автори са на мнение, че става въпрос за едно и също нещо.

Какво се случва всъщност? Половият член на мъжа е изграден от две пещеристи тела със своеобразен пещеристо-порьозен  строеж, от самия пикочен канал, а най-накрая и най-отгоре на пениса е разположена и като своеобразна шапка неговата главичка. Тези пещеристи тела са обвити от една много нежна обвивка от съединителна тъкан, бяла на цвят. Тя и така се нарича – туника албугинеа. Вследствие на някоя от изброените по-горе причини може да се получи едно уплътняване с различна форма и големина на определен участък на тази туника. А в по-тежките случаи, това уплътнение обхваща и участък от пещеристото тяло на пениса. И в резултат на тази новообразувана плака се получава нещо много неприятно за заболелия. При възбуда (ерекция) пенисът му се изкривява, понякога толкова много, че е невъзможно проникването му във влагалището на неговата партньорка.  Нещо повече – това не рядко е съпроводено от чувство на силна болезненост, като самата ерекция е непълна и некачествена, а получаването и е силно затруднено.

От само себе си е ясно, че това заболяване прави проблемен сексуалния живот на мъжа. Както се казва, малкото камъче обръща колата.

От лекарската си практика съм се уверил, че заболяването влиза в категорията на т. нар. „неблагодарни” за лекуване. Лечението трябва да се провежда строго индивидуално и изисква много търпение, старание и упоритост както от лекуващия лекар, така и от самия пациент.

А самото лечение трябва да е комплексно – медикаментозно: кортизонови препарати, витамини, препарати, съдържащи кисел калиев аминобензоат и др. От билковите препарати – всички хранителни добавки, които повишават имунните сили на организма и действат като биостимулатори. Аз лично съм много против локалното инжектиране в тялото на пениса на съответен медикамент при лечението. Най-често ефектът от този подход е точно обратен. А физиотерапевтичните процедури тук са задължителни. Както е задължително също те да се назначават и провеждат от лекар специалист – физиотерапевт. Тези процедури са най-различни – от елементарните „горещи трици” до лекарствена локална йонофореза. Познати са още и методи на лъчелечение и оперативна интервенция, но засега не са съобщени за тях добри резултати.     Що се касае до това как прогресира това заболяване, на медицината е известно, че тук са възможни и двете крайности: въпреки лечението да няма подобрение и второ – без никакво лечение плаката на индурацио пенис пластика да се „стопи” и да изчезне от само себе си. Но при много търпение, старание и упоритост, както от лекуващия лекар, така и от самия пациент се постигат отлични резултати.