Статистика:

Да
50.2% 
Да, но само заедно с моя партньор
31.7% 
Да, но само в краен случай
12.2% 
Не, притеснявам се
5.9%